top of page
IMG_4207.jpg

BELLA AURORA

Clairvoyant, Reiki Master Teacher, Rose Priestess, Numerologist & Advanced SoulRealignment Practitioner.

Jeg har efterhånden været længe undervejs i min personlige og spirituelle udvikling. Jeg er født clairvoyant, og jeg erfarede allerede som barn, at jeg havde evner til at se og kommunikere med den anden side, og til at føle situationer og mennesker meget klart.

I 2010 begyndte jeg at arbejde seriøst med kanalisering og blev tildelt et åndeligt team af guider som kaldte sig, ‘The Brotherhood Of Beings’ og dette kære guideteam har trofast været med mig lige siden. Jeg bruger dette guide team når jeg healer, underviser, kanaliserer og arbejder i Akasha Arkivet.

Brotherhood Of Beings kommer ofte med ny viden. I sommeren 2020 initierede de mig i et 5D healings & selvudviklings system som hedder ‘The Unity Path©’. Jeg bruger energierne fra The Unity Path i mit virke som healer & clairvoyant, og dette er til stor gavn for mine klienter og kursister. 


Lid om mine uddannelser:

i 2001 startede jeg på en 2 årig Healer & Clairvoyant uddannelse og jeg har siden dengang arbejdet som behandler, vejleder og underviser. Jeg har siden den første uddannelse suppleret med andre uddannelser og overbygninger som fx, Terapeutisk Healer, Reiki Master Teacher, Kanaliserings uddannelse, Numerolog & Soul Realignment Practitioner.  

Jeg har gennem mit virke som spirituel vejleder, kanal og healer erfaret, at min primære opgave er, at hjælpe mennesker til at skabe kontakt til deres sjæl, og til at finde deres egen iboende sandhed, indre ro, styrke, selv accept & kærlighed.

bottom of page